Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

O firmie

Domax BoronówPrzedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” zostało założone w 1997 roku w miejscowości Boronów w województwie Śląskim przez Arkadiusza Mika. Firma „DOMAX” zajmuje się wykonywaniem kompleksowych zadań budowlanych polegających na projektowaniu, budowie dróg, utrzymaniem zimowym dróg oraz chodników, budowie chodników, wyburzeń budowli, sprzedaży materiałów brukarskich i dostaw materiałów drogowych.

Firma P.U.H. „DOMAX” w ciągu całego swojego okresu inwestowała w zasoby ludzkie oraz sprzętowe co teraz procentuje jakością, innowacyjnością, ekonomicznością wykonywanych budów.

Zintegrowane Systemy Zarządzania

ISO
Wdrożyliśmy System Zarządzania System Jakością zgodny z normami:

PN-EN ISO 9001:2009 – zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla podmiotów, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia klienta.

PN 14001:2005 – jest to uznawana w skali międzynarodowej norma pomagająca zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności.

PN-N-18001:2004 – jest polskim standardem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiające organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki przez osiąganie przyjętych celów.

W firmie P.U.H. „DOMAX” powołany został również Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.