Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Projekty Unijne

Projekty Unijne

„Wdrożenie nowej usługi układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym.”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, wyników prac B+R dotyczących procesu produkcji i układania innowacyjnej mieszanki asfaltowej modyfikowanej komponentem gumowym.

Beneficjent: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”