Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowej usługi układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym.”

Cel projektu: wdrożenie planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, wyników prac B+R dotyczących procesu produkcji i układania innowacyjnej mieszanki asfaltowej modyfikowanej komponentem gumowym. Zakupione wyniki prac B+R umożliwią Wnioskodawcy wdrożyć nową usługę układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym.

Planowane efekty: wdrożenie wyników prac B+R dotyczących procesu produkcji i układania innowacyjnej mieszanki asfaltowej modyfikowanej komponentem gumowym umożliwią Wnioskodawcy : wdrożyć nową innowacyjną usługę układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym ( -skrócenie czasu realizacji zlecenia, -umożliwienie prowadzenia prac w trudniejszych warunkach, -polepszone właściwości ułożonej nawierzchni w kontekście odporności na działanie wody oraz mrozu, -wydłużony okres eksportacji nawierzchni bez konieczności remontów, -wykorzystanie w usłudze miału gumowego powoduje że ułożona nawierzchnia charakteryzować się będzie wyższym modułem sprężystości i niższą trwałością zmęczeniową oraz zwiększoną odpornością na odkształcenia trwałe. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wprowadzonych innowacji produktowych -1szt.; -wzrostu zatrudnienia -4 etaty i poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.

Wartość projektu: 8 849 632,15 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 998 864,94 PLN