Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 02.07.2020r na zakup i dostawę równiarki z systemem sterowania (niwelacji) 3D


W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w załączeniu treść zawiadomienia o wynikach postępowania.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

W dniu 06.07.2020r do Zamawiającego wpłynęło drogą mailową pytanie dotyczące treści specyfikacji technicznej do zapytania ofertowego. Treść pytania wraz z odpowiedzią na nie, zamieszczona została w załączniku poniżej:

Odpowiedź na pytania nr 1.pdfZałączniki do pobrania:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 02.07.2020

2. Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna

3a. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3b. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.pdf

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.pdf

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia.pdf

6. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf