Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6 z dnia 16.06.2018

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – zapytanie ofertowe nr 6 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 z dnia 16.05.2018r na dostawę fabrycznie nowych wywrotek na podwoziu samochodu ciężarowego (KŚT 742)

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 16.05.2018 w formacie .pdf

Formularz ofertowy + załączniki w formacie .odt

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 z dnia 09.04.2018
Postepowanie nierozstrzygniete – brak ofert.

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o Wynikach – zapytanie ofertowe nr 5 .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia 09.04.2018r na dostawę używanych ciągników siodłowych do zestawów ciężarowych (naczep)(KŚT 746), oraz jako podwozie nośne dla skrapiarki (KŚT: 742, 743, 746)

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 09.04.2018r w formacie .pdf

Formularz ofertowy + załączniki do zapytania ofertowego nr 5 z dnia 09.04.2018r w formacie .odt

Formularz ofertowy + załączniki do zapytania ofertowego nr 5 z dnia 09.04.2018r w formacie .doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dnia 06.04.2018

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – zapytanie ofertowe nr 4 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dnia 06.04.2018r na dostawę zestawu używanych maszyn służących do wykonania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 06.04.2018r w formacie .pdf

Formularz ofertowy + załączniki do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 06.04.2018r w formacie .odt

Formularz ofertowy + załączniki do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 06.04.2018r w formacie .doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3 z dnia 06.04.2018

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – zapytanie ofertowe nr 3 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 06.04.2018r na dostawę zestawu fabrycznie nowych maszyn służących do wykonania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 06.04.2018r w formacie .pdf

Formularz ofertowy + załączniki w formacie .odt

Formularz ofertowy + załączniki w formacie .doc

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 z dnia 26.03.2018

Postepowanie nierozstrzygniete – brak ofert.

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o Wynikach – zapytanie ofertowe nr 2 .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 26.03.2018r na dostawę fabrycznie nowych wywrotek na podwoziu samochodu ciężarowego (KŚT 742)

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 26.03.2018 w formacie .pdf

Formularz ofertowy + załączniki w formacie .odt

Formularz ofertowy + załączniki w formacie .doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 28.02.2018

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – zapytanie ofertowe nr 1 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 28.02.2018 na dostawę naczep typu wywrotka (KŚT 747)

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe w formacie .pdf

Zapytanie ofertowe w formacie .doc

Załącznik: formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.03.2018r

Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 09.04.2018