Projekty Unijne
34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Realizacje

2018 rok – Ważniejsze zadania w kwocie powyżej 1 mln zł brutto.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów km 0+000 – 3+700
Wartość zadania 2 178 114,63 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 12.10.2018 – 14. 12.2018. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Remont drogi powiatowej nr 3161D w m. Brodziszów dł 2997 m , km 2+770 – 5+767.
Wartość zadania 2 977 596 ,61 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 02.07.2018 – 06.12.2018. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017.
Wartość zadania 1 956 810,47 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 14.06.2018 – 14.08.2018. Urząd Gminy Bierawa.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Domaszków – Goworów – Międzylesie , km 7+790 – 9+ 712.
Wartość zadania 2 105 233,93 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 07.06.2018 – 30.11.2018. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałówcelem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji. Wartość zadania 2 044 757, 33 zł brutto. Prace były wykonywane w terminie 25.07.2018 – 15.11.2018. Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Brzęczkowice – Niemodlin od km 80+500 do km 82 +600 o dł 2,1 km.
Wartość zadania 1 440 972,68 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 23.05.2018 – 30.06.2018. GDDKiA w Opolu

Remont drogi krajowej nr 45 na odc. 0d km 13+650- km 15+650 dł 2,0 km.
Wartość zadania 1 397 188,98 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 06.06.2018 – 14.08.2018. GDDKiA w Katowicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów , Piławę , Milin do Mietkowa która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego.
Wartość zadania 15 444 543,44 zł netto.
Prace były wykonywane w terminie 19.03.2018 – 30.11.2018. Starostwo Powiatowe Wrocław

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka – Parcice – Chorobel długośc 8,538 km
Wartość wykonanych prac wyniosła 8 849 488,25 złotych brutto.
Prace były wykonywane w terminie 02.05.2018 – 01.10.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigiów – Etap II od km 2+095 do km 3+235
Wartość zadania 1 779 424,26 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 17.05.2018 – 30.08.2018 r. Powiat Skierniewicki

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Ścięgno -Stróża o długości 1665,5m wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Wartość zdania 2 523 178,07 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 22.11.2017 – 30.05.2018 r. Gmina Rząśnia

Wykonanie drogi do strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu.
Wartość zdania 6 445 505,17 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 15.02.2018 – 15.10.2018 r. Gmina Wolbrom

Przebudowa drogi gminnej ul. leśnej w miejscowości Lubojna oraz ul. Poprzeczna i ul. Szkolna w m. Czarny Las.
Wartość zdania 4 796 811,10 zł brutto.
Prace były wykonywane w terminie 20.03.2018 – 28.09.2018 r. Gmina Mykanów
Remont drogi Wojewódzkiej nr 483 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do Kokawy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.
Wartość zadania 30 371 049,30 zł brutto.
Prace są wykonywane w terminie od 18.10.2018 – w trackie realizacji (zakończenie 2020r).
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Wartość zadania 6 666 666,00 zł brutto.
Prace są wykonywane w terminie od 18.10.2018 – w trackie realizacji (zakończenie kwiecień 2019r).
Gmina Herby.

Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Kożle na odcinku Zalesie Sląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Sląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.
Wartość zadania 6 666 666,00 zł brutto.
Prace są wykonywane w terminie od 30.08.2018 – w trackie realizacji (zakończenie w 2019r).
Powiat Strzelecki.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik od km 28+280 do km 30+325.
Wartość zadania 5 922 450,00 zł brutto.
Prace są wykonywane w terminie od 10.08.2018 – w trackie realizacji (zakończenie w 2019r).
Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole.

– … oraz wiele innych budów.

2017 rok – Ważniejsze zadania w kwocie powyżej 1 mln zł brutto.
2016 rok - Ważniejsze zadania
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok

Zadania były również też realizowana we wcześniejszych latach tj. od 1997 roku.